B1, B2, C1 BUSINESS (BEC)

B1, B2, C1 BUSINESS (BEC)
Dla dorosłych

B1, B2, C1 BUSINESS (BEC)

Opis i format egzaminu Bezpłatne materiały przygotowywujące do egzaminu

Business English Certificates (BEC) to egzaminy na trzech poziomach zaawansowania (B1, B2, C1 – zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Egzaminy Business English Certificates (BEC) są zaprojektowane tak, aby sprawdziły poziom języka angielskiego stosowanego w sferze biznesowej, w usługach i administracji. Egzaminy są specjalnie zaprojektowane dla pracowników i osób poszukujących pracę, a koncentrują się na umiejętnościach językowych wykorzystywanych w sferze biznesu. Sprawdzana jest jak ogólna znajomość języka angielskiego, tak znajomość języka angielskiego biznesowego.

Test BEC jest uznawanym na całym świecie potwierdzeniem czterech umiejętności językowych w kontekście biznesowym. Pokazuje, że kandydat czyta ze zrozumieniem, pisze, rozumie ze słuchu i mówi w języku angielskim

B1 Business Preliminary

Pierwszym typem egzaminu BEC jest B1 Business Preliminary, który poświadcza pracodawcom, że kandydat potrafi posługiwać się angielskim w codziennych, biznesowych sytuacjach. Poziomem trudności porównywany jest do egzaminu B1 Preliminary (PET). Osiągnięcie certyfikatu z tego egzaminu wymaga opanowania czytania krótkich notek biznesowych, intepretowania wykresów, pisania krótkich e-maili biznesowych, uczestniczenia w krótkich rozmowach telefonicznych i rozmawiania na tematy związane z biznesem. Egzamin jest przeznaczony dla kandydatów z podstawowym i niższym średnio zaawansowanym poziomem języka angielskiego.

B2 Business Vantage

Trudniejszy poziom przewiduje test B2 Business Vantage, który wymaga od kandydatów posiadania umiejętności pisania krótkich korespondencji biznesowych, sprawozdań i ofert, czytania fragmentów publikacji biznesowych, słuchania, rozumienia i brania udziału w rozmowach biznesowych. W kwestii stopnia trudności, test B2 Business Vantage odpowiada egzaminowi Cambridge Assessement English: B2 First (FCE). Egzamin jest przeznaczony dla kandydatów z średnio zaawansowanym poziomem języka angielskiego.

C1 Business Higher

Ostatnim z trzech, dostępnych egzaminów Cambridge English z języka angielskiego biznesowego, jest C1 Business Higher. Porównuje się go, pod względem trudności, do testu C1 Advanced (CAE). Certyfikat z tego egzaminu świadczy o biegłej znajomości języka angielskiego w środowisku międzynarodowego biznesu. Kandydat na tym poziomie powinien umieć pisać szczegółowe oferty i listy biznesowe, rozumieć większość korespondencji oraz brać aktywny udział w dyskusjach biznesowych. Na tym poziomie by kandydaci powinni mieć opanowane bardziej złożone konstrukcje zdań i powinni wykazać się znajomością słownictwa w dużej skali.

Dlaczego zdać egzamin Cambridge English?

Ważny na całym świecie – osoby, które zdają egzamin otrzymają certyfikat ważny po całym świecie. Pracodawcy cenią egzaminy Business BEC, gdyż stanowią one wiarygodne potwierdzenie kwalifikacji językowych, wymaganych w zagranicznych środowiskach biznesowych. Test BEC opracowany został zgodnie z międzynarodową normą zarządzania jakością ISO 9001:2008. Certyfikat z egzaminu BEC umożliwia realizację ambicji zawodowych w kraju i zagranicą oraz studiowanie w języku angielskim przedmiotów związanych z biznesem.

  • Wysoka jakość – utworzone najlepszymi specjalistami i organizowane w 130 krajach
  • Bogata tradycja – pierwszy egzamin Cambridge Proficiency był zdany w roku 1913
  • Zastosowanie w nauce i praktyce – ułatwiony dostęp do uczelni po całym świecie i zwiększenie własnej atrakcyjności na rynku pracy
  • Obiektywna ocena
  • Szeroki wybór materiałów przygotowawczych
  • Powszechna dostępność kursów przygotowawczych
 

Europejskie Centrum Językowe Summit jest akredytowanym centrum metody Teddy Eddie, Savvy Ed i Edward's League.

© Copyright 2024 Europejskie Centrum Językowe Summit