B2 FIRST FOR SCHOOLS (FCE)

B2 FIRST FOR SCHOOLS - FCE
Dla nastolatków

B2 FIRST FOR SCHOOLS (FCE)

Opis i format egzaminu Bezpłatne materiały przygotowywujące do egzaminu

Egzamin FCE for Schools sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto, wersja dla młodzieży szkolnej dostosowana jest tematycznie do zainteresowań nastoletnich osób. Aby zdać egzamin, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Zdający powinien ponadto wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy.

Dlaczego warto zdać egzamin językowy FCE?

 • FCE jest najpopularniejszym egzaminem językowym w Polsce
 • FCE pomoże Ci w ocenie Twoich postępów w nauce języka angielskiego. Świetnie weryfikuje program nauczania szkoły lub przygotowującego do niego kursu, zaś uzyskanie certyfikatu FCE ułatwi Ci zdawanie egzaminów na wyższych poziomach zaawansowania (np. CAE czy CPE) w przyszłości.
 • Egzamin FCE testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe
  • czytanie,
  • pisanie,
  • rozumienie ze słuchu,
  • mówienie.
 • Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego.
 • Posiadanie certyfikatu FCE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby praktycznie używać go w pracy biurowej lub gdy pracujesz na stanowisku menedżerskim. Znajomość angielskiego udokumentowana certyfikatem FCE będzie szczególnie użyteczna, jeżeli praca, którą w przyszłości podejmiesz będzie wymagać częstych kontaktów z obcokrajowcami. Ponadto osoby, które zdały FCE poradzą sobie z prowadzeniem korespondencji biurowej, rozmowami telefonicznymi, będą w stanie brać udział w szkoleniach odbywających się w języku angielskim, korzystać z angielskich podręczników i czytać artykuły po angielsku.
 • Każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu. Jeżeli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie.

Europejskie Centrum Językowe Summit jest akredytowanym centrum metody Teddy Eddie, Savvy Ed i Edward's League.

© Copyright 2024 Europejskie Centrum Językowe Summit