Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty będzie w formie pisemnej.

Planowany czas trwania egzaminu to 90 min.
Zadania otwarte będą stanowiły co najmniej 40% egzaminu, jednak nie oznacza to, że zdominują cały arkusz.

Równowaga między ćwiczeniami zamkniętymi i otwartymi to nie tylko cecha arkusza egzaminacyjnego, ale także codziennych przygotowań do testu.

Dotychczasowe wyniki egzaminów z zadaniami zamkniętymi (sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny) wskazują, że zaznajomienie uczniów z typami zadań zamkniętych i sposobami ich poprawnego rozwiązania jest bardzo istotne i może wpłynąć na wynik z egzaminu.
Wynik z egzaminu 8-klasisty będzie składowym, ale nie jedynym elementem branym pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Inne aspekty brane pod uwagę, to m.in. oceny z wybranych przedmiotów oraz uzyskanie promocji z wyróżnieniem i szczególne osiągnięcia absolwenta. Kwestie związane z rekrutacją reguluje stosowane Rozporządzenie MEN.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ JUŻ teraz!
Pamiętajcie! Im wcześniej zaczniecie  się przygotowywać tym mniej stresowo to zrobicie :) ZAPRASZAMY

Europejskie Centrum Językowe Summit jest akredytowanym centrum metody Teddy Eddie, Savvy Ed i Edward's League.

© Copyright 2024 Europejskie Centrum Językowe Summit