Znak jakości MSUES

Europejskie Centrum Językowe SUMMIT- szkoła ze znakiem jakości- to brzmi DUMNIE. Możemy poszczycić się nie lada osiągnięciem.
Przeprowadzony w czerwcu 2021 r. audyt przyznał:

Znak jakości MSUES- Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych
 
Ranga tego odznaczenia poświadcza utrzymanie jakości w wielu obszarach działalności, oto najważniejsze z nich:

⭐️ORGANIZACJA
rzetelna obsługa i organizacja, komfortowe warunki pracy, różnorodne pomoce i materiały, reagowanie na trudności i zastrzeżenia
⭐️USŁUGA
dostosowanie do potrzeb, koncentracja na efektach uczenia, rzetelna treść i aktywizująca forma, wsparcie we wdrożeniu, systematyczne badanie rezultatów
⭐️KADRA
stała kadra szkoleniowa, wiedza teoretyczna i praktyczna, kompetencje społeczne i metodyczne, ciągły rozwój, wymiana wiedzy o dobrych praktykach
⭐️ZARZĄDZANIE
określona strategia, rzetelna informacja o usługach, systemowe rozwiązania i procedury, promowanie dobrych praktyk, zgodność z regulacjami prawny

Europejskie Centrum Językowe Summit jest akredytowanym centrum metody Teddy Eddie, Savvy Ed i Edward's League.

© Copyright 2024 Europejskie Centrum Językowe Summit