Egzamin Maturalny

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego

jest podzielony na dwa poziomy i dlatego oferujemy dwa rodzaje kursów egzaminacyjnych:
  • kurs podstawowy – obejmuje zakres materiału wymagany do egzaminu na poziomie podstawowym; jest to poziom obowiązkowy i zdawany przez wszystkich uczniów, można jednak zdawać drugi język jako przedmiot dodatkowy również na tym poziomie.
  • kurs rozszerzony – obejmuje zakres materiału wymagany do egzaminu zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Programy oferowanych przez nas kursów maturalnych z języka obcego dostosowane są do standardów wymagań egzaminacyjnych określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Zapoznajemy Słuchaczy ze strukturą egzaminu oraz typem zadań w nim zawartych.Ćwiczymy techniki i strategie egzaminacyjne, uczymy się jak unikać najczęściej powtarzanych błędów.
Stałym elementem kursów dla maturzystów są testy sprawdzające i egzaminy próbne, które uczą techniki egzaminu oraz pomagają opanować stres :) Maturzyści potrzebują nie tylko przygotowania językowego ale również psychologicznego :)

Kursy maturalne prowadzimy w grupach standardowych od 4 do 7 uczestników, istnieje jednak możliwość stworzenia grupy mniejszej, bądź zajęć indywidualnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 min.
Przygotowujemy do matury z języka obcego od połowy września do końca kwietnia.


Europejskie Centrum Językowe Summit jest akredytowanym centrum metody Teddy Eddie, Savvy Ed i Edward's League.

© Copyright 2024 Europejskie Centrum Językowe Summit