Kadra

           Nauczyciele Europejskiego Centrum Językowego SUMMIT to kadra, którą oprócz wykształcenia łączy coś jeszcze. Jest to PASJA do uczenia zarówno dzieci jak i młodzieży i dorosłych.

            To stąd bierze się zaangażowanie w każdą lekcję i osadzenie jej w licznych dziedzinach życia, od części lingwistycznej, przez kulturową, po rozrywkową. To także sprawia, że nasi lektorzy uczą języka, który kursanci wykorzystają chętniej i dalej, niż tylko w szkole podczas nauki.

            Nasi nauczyciele zdobywają doświadczenie przed podjęciem pracy nie tylko na uczelniach wyższych na kierunkach filologicznych czy osiągając kolejne certyfikaty zgodne ze Skalą Rady Europy (min. poziom FCE). Odbywają bowiem także specjalistyczne szkolenia dotyczące konkretnych metod nauczania (np. metoda Teddy Eddie) jak również w większości posiadają przygotowanie pedagogiczne.

 

 


Europejskie Centrum Językowe Summit jest akredytowanym centrum metody Teddy Eddie, Savvy Ed i Edward's League.

© Copyright 2024 Europejskie Centrum Językowe Summit