TEENS Program

23 / 04 / 2019

64 lekcje

2270

za osobę

TEENS Program

Język

angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski

Opis kursu

TEENS Program to kurs przeznaczony dla dzieci w wieku 13-17 lat w językach angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim. Zajęcia trwają 70 minut i odbywają się dwa razy tygodniu.
 • poziomy: od początkujący do wysoko zaawansowany
 • wiek: 11-13 lat
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 70 minut
 • grupy: do 8 osób

Zestaw kursanta zawiera:
 • zestaw podręczników
 • zestaw materiałów
 • 17h bezpłatnych korepetycji HELP CORNER
TEENS 1 – SUPER MINDS 4 – poziom A1
Po tym kursie Słuchacz
 • Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.
 • Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.
 • Potrafi przedstawić siebie i innych.
 • Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
TEENS 2 – English File pre-intermediate – poziom A2
Po tym kursie Słuchacz
 • Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
 • Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
 • Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
TEENS 3 – English File intermediate – poziom B1
Po tym kursie Słuchacz
 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na znane tematy.
 • Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Wiek: 11-13 lat

Poziom: trudny

Czas kursu: 64 lekcje

Cena za osobę: 2270 zł

Zapisz się na bezpłatną lekcję pokazową


Europejskie Centrum Językowe Summit jest akredytowanym centrum metod Teddy Eddie i Savvy Ed.

© Copyright 2021 Europejskie Centrum Językowe Summit